página_banner

Socios

Socios

1. Instituto de Productos Biológicos de Wuhan

2. Wuhan Yuanda Hongyuan Co., Ltd.

3. Wuhan Wuyao Pharmaceutical Co., Ltd.

4. Wuhan Shubang Pharmaceutical Co., Ltd.

5. Jianming Pharmaceutical Yekai Thai Medicine (Suizhou) Co., Ltd.

6. Tecnología biológica Co., Ltd. de Hubei Fuxing.

7. Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd.

8. Oriental Bodhi (Camboya) International Co., Ltd.

9. Henan Tianning Pharmaceutical Co., Ltd.

10. Huayang (Enshi) Pharmaceutical Co., Ltd.

11 Hubei Sian Pharmaceutical Co., Ltd.

12 Jingzhou Haicheng Chemical Co., Limitado.

13. Piezas de medicina china de Hunan Hongtai Co., Ltd.

14. Wuhan Hengxinyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

15. Hubei Nuoshengyuan Biological Technology Co., Ltd.

16. Hubei Future Home Science and Technology Agriculture Co., Ltd.

17. Hubei Shencheng Life Science Co., Ltd.

18. Tecnología de ingeniería de enfermedades del virus Hubei Xinzong Co., Ltd.